Kontakt

Biuro Projektu MERMFLEG
Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Politechniki Śląskiej

ul. Konarskiego 18a p. 356
44-100 Gliwice
tel:(+4832) 2372471
faks:(+4832) 2372281
email:biuro@mermfleg.pl

© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013