Działania

W projekcie przewidziane są następujące działania:

 • Modernizacja infrastruktury budowlanej i technicznej Laboratorim Badania Materiałów
 • Wyposażenie w urządzenia naukowo-badawcze pracownie dydaktyczne wchodzące w skład Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, które stworzą podstawy do realizacji zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych z zakresu nanotechnologii, inżynierii powierzchni, technologii kształtowania własności materiałów oraz badania własności materiałów.
 • Utworzenie Pracowni Fotowoltaiki i Laserowej Obróbki Materiałów Fotowoltaicznych.
 • Wyposażenie Pracowni Badań Materiałów Polimerowych.
 • Doposażenie pracowni studenckich Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej, komplementarnych z pracowniami wchodzącymi w skład Laboratorim Badania Materiałów.
 • Wyposażenie Pracowni Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej w urządzenia umożliwiające realizację zadań dydaktycznych w zakresie obróbki materiałów stosowanych w protetyce i stomatologii.
 • Wyposażenie Pracowni Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych w urządzenia umożliwiające realizację zadań dydaktycznych w zakresie kształtowania elementów protetycznych i stomatologicznych.
 • Wyposażenie Pracowni Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Bioinżynierii i Protetyce Stomatologicznej w urządzenia CAD/CAM.
 • Wyposażenie Pracowni Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii do badań biomateriałów.
 • Wyposażenie Pracowni Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej.
 • Wyposażenie Pracowni Analiz Chemicznych w urządzenia umożliwiające realizację zajęć dydaktycznych z zakresu analiz chemicznych stosowanych w inżynierii materiałowej i bioinżynierii wraz osprzętem do badań z zakresu biotolerancji i korozji materiałów.
© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013