Potrzeba realizacji projektu

  • Utworzenie w pełni integralnego kompleksu poszczególnych pracowni naukowo-dydaktycznych Laboratorium Badania Materiałów Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w jeden spójny kompleks pod względem infrastruktury
  • Kompleksowe przygotowanie wszystkich pracowni Laboratorium Badania Materiałów Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej do korzystania przez osoby niepełnosprawne
  • Zapewnienie wysokiego komfortu realizacji procesu dydaktycznego, także przez obniżenie zbyt wysokiej temperatury w pracowniach będącej skutkiem usytuowania budynku i nagrzewania się pomieszczeń już od kwietnia, a dodatkowo w wyniku emitowania ciepła przez zainstalowaną w pracowniach aparaturę naukowo-dydaktyczną i badawczą
  • Umożliwienie realizacji podstawowych zadań dydaktycznych i badawczych z zakresu nowokreowanych kierunków i specjalności na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz umożliwienie wykorzystania potencjału wysokokwalifikowanej, młodej i ambitnej kadry naukowo-dydaktycznej 
  • Modernizacja Laboratorium Badania Materiałów Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej  umożliwi kontynuację prowadzonych dotychczas badań oraz rozpoczęcie nowoczesnych, unikatowych i jednocześnie kosztownych kierunków badań naukowych
© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013