Potrzeby
- Utworzenie w pełni integralnego kompleksu poszczególnych pracowni naukowo-dydaktycznych Laboratorium Badania Materiałów (LBM) Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w jeden spójny kompleks pod względem infrastruktury...
Potrzeby realizacji projektu
Cele
Celem ogólnym projektu jest wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Województwa Śląskiego oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, zwłaszcza w zakresie nanotechnologii i nowoczesnych technologii materiałowych ...
Cele projektu
Działania
W projekcie przewidziane są następujące działania:
  • Modernizacja infrastruktury budowlanej i technicznej LBM, w tym między innymi:
    - wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych obejmujących m. in.: wyrównanie posadzek oraz ...
Działania
Promocja
W ramach akcji promocyjnych podejmowane zostaną następujące działania:
  • Inauguracja realizacji projektu – stanowić będzie informację o przygotowaniu i realizacji prac nad modernizacją Laboratorium. ...
Promocja Projektu

Witamy na stronie projektu MERMFLEG

 "Prezentacja z realizacji inwestycji - Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach"

Z wielką przyjemnością informujemy, iż projekt: „Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach” w organizowanym przez Fundację ProRegio konkursie „Fundusze i Nauka” otrzymał wyróżnienie w kategorii Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

 

© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013